7 Trường Hợp Không Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

7 Trường Hợp Không Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

Khi cấp Giấy chứng nhận thì ngoài việc chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân có thể được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó; một số trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu.

4 loại tài sản được cấp Sổ đỏ

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013; tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu và ghi nhận vào trang 2 của Giấy chứng nhận (cấp Sổ đỏ) bao gồm:

– Nhà ở.

– Công trình xây dựng khác.

– Rừng sản xuất là rừng trồng.

– Cây lâu năm.

Lưu ý: Tài sản trên phải có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

 

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu (Ảnh minh họa)
Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu (Ảnh minh họa)

Khi nào không được chứng nhận quyền sở hữu? 

Theo Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre; nứa; lá; đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý; sử dụng; vận hành công trình chính.

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa; phá dỡ hoặc đã có thông báo; quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhà ở; công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn; chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật; di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước; trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép (ví dụ như tự ý chuyển đất nông nghiệp sang đất ở và xây dựng nhà ở trên thửa đất đó thì nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu).

7. Chủ sở hữu nhà ở không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc không có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Kết luận:

Nếu thuộc một trong những trường hợp trên thì tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu và trường hợp rất phổ biến là người dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp mà không được chuyển mục đích sử dụng đất (nhà ở tạo lập không hợp pháp).

Tin tức tư vấn thị trường Nha Trang: 0905 366 008 Mr. Cường

DatNhaTrang theo PL

Bài viết liên quan

Hướng dẫn vay tiền mua nhà với lãi suất cực ưu đãi

Hướng dẫn vay tiền mua nhà sẽ giúp bạn tránh được tình trạng vay tiền với...

Tiếp tục đọc

Sổ Đỏ Chung Là Gì? Sổ Đỏ Chung Có Tách Riêng Được Không?

Việc mua nhà bằng sổ chung tồn tại nhiều mặt pháp lý, đòi hỏi người mua...

Tiếp tục đọc

Làm Sổ Đỏ Năm 2020 Thủ Tục Ra Sao? Những Lệ Phí Cần Đóng

Làm sổ đỏ năm 2020 cần những thủ tục gì? những khoản lệ phí cần nộp...

Tiếp tục đọc

Tham gia thảo luận