Phạm vi giá: Từ đến

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin khách hàng là điều quan trọng nhất của datnhatrang. Trong quá trình sử dụng dịch vụ dịch vụ của Website Datnhatrang.vncác thông tin về các dự án Bất động sản trên website được chúng tôi thu thập và cung cấp các thông tin cơ bản của các dự án; nhằm mục đích hỗ trợ thông tin cho khách hàng tham khảo; để lựa chọn cho mình 1 sản phẩm phù hợp nhất.

Bảo mật thông tin khách hàng
Bảo mật thông tin khách hàng

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Ban Quản Trị Datnhatrang.vn có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên Website Datnhatrang.vn; và các đối tác của Website Datnhatrang.vn; bao gồm số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website Datnhatrang.vn. Ngoài ra Ban quản trị Website Datnhatrang.vn sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website Datnhatrang.vn bao gồm: địa chỉ IP; ngôn ngữ sử dụng; thời gian;…

THÔNG TIN THU THẬP CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của Chúng tôi sử dụng Google Analytics; một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google; Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng Cookie; các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn; để giúp các Trang web phân tích cách Người Dùng sử dụng các Trang web.

Các thông tin được tạo ra bởi Cookie về việc sử dụng của bạn trên Trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng các Trang web; soạn thảo các báo cáo về hoạt động website để điều hành Trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Trang web và sử dụng Internet.

Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba mà cần phải thông qua theo luật pháp; hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google.

Chúng tôi; cùng với bên thứ ba; sẽ luôn cung cấp các ứng dụng có thể tải về được thông qua Dịch vụ của Chúng tôi. Những ứng dụng này có thể sẽ cho phép bên thứ ba xem được thông tin danh tính của bạn; bao gồm tên; ID Người Dùng; địa chỉ IP máy tính của bạn hoặc những thông tin khác như Cookies mà bạn đã từng cài đặt hoặc cho phép một bên thứ ba cài đặt vào ứng dụng/trang web của bạn.

Sản phẩm/dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu và quyền quản lý của BĐS Paradise. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ điều khoản và các Chính Sách khác được cung cấp bởi các bên thứ ba trên Trang web và các phương tiện truyền thông khác của họ.

Bảo mật thông tin – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Các thông tin trên trang Datnhatrang.vn này đã không có liên quan đến mục tiêu đầu tư cụ thể; tình hình tài chính. Thông tin về các dự án bất động sản được thực hiện cho bên thứ ba được dựa trên thông tin thu được từ các nguồn tin đáng tin cậy nhưng không đảm bảo là chính xác. Datnhatrang.vn không có trách nhiệm pháp lý nào về bất kỳ tổn thất; hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng của tất cả hoặc bất kỳ một phần của website này.

Dữ liệu được cập nhật liên tục 1 phút 1 lần. Vì đó; dữ liệu được thay đổi liên tục nên chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các thông tin trên tùy vào thời điểm nhất định.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sai giá dẫn đến yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại khi xem thông tin tại Datnhatrang.vn