Phạm vi giá: Từ đến

1,750,000,000VNĐ
nhà tổ 24 Tây Bắc Vĩnh Hải
1,750,000,000VNĐ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 70

Cần Bán

2,600,000,000VNĐ
Bán nhà 2/4 Nha Trang
2,600,000,000VNĐ

Giường: 3Phòng tắm: 3m2: 52

Cần Bán

3,100,000,000VNĐ
Nhà đường Xóm Chiếu
3,100,000,000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 3m2: 98

Cần Bán

5,200,000,000VNĐ
Bán nhà Hà Quang 1 Nha Trang
5,200,000,000VNĐ

Giường: 4Phòng tắm: 5m2: 80

Cần Bán