Phạm vi giá: Từ đến

1,320,000,000VNĐ
1,320,000,000VNĐ

Giường: 2Bồn tắm: 1m2: 60

Cần Bán

1,300,000,000VNĐ
bán căn hộ CT4 Vĩnh Điềm Trung
1,300,000,000VNĐ

Giường: 2Bồn tắm: 1m2: 70

Cần Bán

1,350,000,000VNĐ
mua căn hộ Mường Thanh Viễn Triều
1,350,000,000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 66

Cần Bán