Phạm vi giá: Từ đến

4,100,000,000VNĐ
nhà VCN Phước Long
4,100,000,000VNĐ

Giường: 4Phòng tắm: 5m2: 60

Cần Bán

1,900,000,000VNĐ
bán nhà khu máy nước

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 40

Cần Bán

1,900,000,000VNĐ

Giường: 2Phòng tắm: 2m2: 40

Cần Bán

2,400,000,000VNĐ
bán nhà VCN Phước Long

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 60

Cần Bán

2,400,000,000VNĐ

Giường: 3Phòng tắm: 2m2: 60

Cần Bán