Phạm vi giá: Từ đến

7 Trường Hợp Không Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

7 Trường Hợp Không Được Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

Khi cấp Giấy chứng nhận thì ngoài việc chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân có thể được chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó; một số trường hợp tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu. 4 loại tài sản […]

Làm Sổ Đỏ Năm 2020 Thủ Tục Ra Sao? Những Lệ Phí Cần Đóng

Làm Sổ Đỏ Năm 2020 Thủ Tục Ra Sao? Những Lệ Phí Cần Đóng

Làm sổ đỏ năm 2020 cần những thủ tục gì? những khoản lệ phí cần nộp ra sao sẽ được tổng hợp chi tiết trong bài viết dưới đây. Những khoản phí phải nộp khi làm sổ đỏ năm 2020 Với các trường hợp được miễn; được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê […]